Jo mere du ved om dine besøgende, jo mere får du ud af dine online investeringer

Du opsamler sikkert allerede meget data om dine besøgende på dit website, men får du omsat den store mængde af data til viden om, hvordan dine online mål og din kommunikation med brugerne kan forbedres?

Hvis du kun følger udviklingen på dit website ved at se, hvor mange besøg, du har, hvor mange sider der bliver vist, og hvor lang tid de besøgende i gennemsnit er på sitet, er det svært for direktionen og ledelsen at træffe de rigtige beslutninger.

Vi bruger både mere tid og handler og interagerer mere på nettet end nogensinde før, så selvom din forretning måske ikke er født på nettet, giver det alligevel mening at tænke digitalt.

Dine mål skal tage udgangspunkt i kundernes behov

Du kender din virksomhed. Du ved, hvilke mål I har, men hvis du ikke tager udgangspunkt i kundernes behov og adfærd, bliver det sværere for dig at realisere jeres mål. Din onlinestrategi skal matche kundernes hverdag, og vi kan hjælpe dig med dette.

Udfordringen for mange organisationer er, at kommunikere de opnåede resultater på direktions-, ledelses- og operationel niveau, på en måde, som gør det muligt at handle ud fra.

Vi kan ikke blot hjælpe dig med det, men også hjælpe dig med at sætte de rette KPI’er og målsætninger op for din virksomhed, som er med til at sikre dig en høj ROI (Return On Investment).

Uanset webanalyseværktøj så kan vi løbende hjælpe dig med at analysere dine data, så du sikrer dig at dine kunders og dine mål mødes. På den måde bliver analyse ikke bare en rapportering, men en konkurrencefordel.

Vi ønsker at skabe de rigtige løsninger gennem et godt samarbejde med dig

Vores rødder tager udgangspunkt i web- og dataanalyse, og det er med den vinkel som udgangspunkt, at vi ser på verden.

Mængden af data, du kan måle på i dag er nærmest uendelig og derfor ofte uoverskuelig. Vi bygger forudsætningen for, at du kan benytte dine data konstruktivt, så du har en god og gennemarbejdet strategi, hvor du har identificeret, hvilke mål du har, og hvordan dine mål nås.

I samarbejde med dig, kan vi hjælpe dig med at skabe overblik over jeres data og udarbejde den helt rigtige onlinestrategi.

Det første skridt på denne rejse vil være en snak, hvor vi blandt andet vil spørge ind til: Vision og formål, hvilke data er relevante, målgrupper, samt hvilke interessenter der har glæde af hvilke data, og hvordan de skal præsenteres.

Kontakt os

– når du ønsker at vide mere. Vi er aldrig længere væk end en kop kaffe.

Kontakt os

Dine data bliver først levende, når de segmenteres

Data kan segmenteres over tid, demografi, adfærds-/købsmønstre, trafikkilder, kampagner, og ofte kan det være en fordel at arbejde med personas. Et eksempel på et segment, som vi ved er vigtigt for dig, er besøgende fra søgemaskiner.

Det er et faktum, at de fleste forbrugeres indgangsvinkel til research og handling ofte involverer brugen af søgemaskiner en eller flere gange i deres handlingsproces. Men en høj synlighed i Google (og andre søgetjenester) er ikke et succeskriterie i sig selv.

Derfor skal din SEO strategi tage udgangspunkt i dine kunders købscyklus. Det er vigtigt at du sikre dig, at du udnytter muligheden i søgemaskinerne på at influere kunden både før, under og efter et køb (handling), ved at give kunden den rette information på det rette tidspunkt.

Det er den indgangsvinkel, vi har til SEO, men inden de skridt tages, er det vigtigt, at fundamentet for hele sitet er på plads. Vi vil derfor foretage en række tekniske analyser og sammen med dig planlægge og implementere den rette online strategi.